Opis savjetovanja: Predmet Poziva na dostavu projektnih prijedloga "Inovacijski vaučeri za MSP-ove" je jačanje kapaciteta MSP-ova za istraživanje, razvoj i inovacije kroz suradnju sa znanstveno-istraživačkim organizacijama (u daljnjem tekstu ZIO) u svrhu razvoja novih proizvoda, usluga ili procesa. 

Savjetovanje je otvoreno do: 25.03.2018.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici.

 

INOVACIJSKI VAUČERI

Cilj poziva je pružanje stručne podrške od strane ZIO u vidu ugovornog pružanja usluga MSP-ovima za troškove testiranja, ispitivanja, demonstracijskih aktivnosti, kao i stručnih tehničkih znanja.

Vaučeri predstavljaju poseban postupak dodjele bespovratnih sredstava prihvatljivim prijaviteljima u svrhu nabave usluga/nematerijalnih proizvoda od odabranih pružatelja usluga, s namjerom unaprjeđenja njihova poslovanja. Inovacijski vaučer je vrsta vaučera čija je osnovna namjena prijenos znanja od strane ZIO na MSP-ove kojima je to znanje potrebno za unaprjeđenje poslovanja i iskorištavanje vlastitog inovacijskog potencijala koji kroz takvu suradnju nastaje.

Prihvatljivi korisnici

  • mikro, mali i srednji poduzetnici

Prihvatljive aktivnosti

  • troškovi korištenja adekvatne istraživačke opreme u vlasništvu ZIO za potrebe testiranja/ispitivanja/demonstracijskih aktivnosti novih proizvoda ili stručnih tehničkih znanja za potrebe inovativnih procesa i komercijalizacije inovacija.

Iznos potpore

Iznos vaučera ne može biti viši od 75.000 HRK, a najniži iznos potpore koja se može dodijeliti pojedinom MSP-u po pojedinom projektnom prijedlogu je 10.000 HRK.

Intenzitet potpore

  • 75% ili 85% prihvatljivih troškova, ovisno o skupini JPRS-a u kojoj se nalazi sjedište prijavitelja razvrstanoj prema indeksu razvijenosti sukladno Zakonu o regionalnom razvoju RH (NN 147/14, 123/17).

Planirani datum objave poziva je 30.03.2018.