Svrha Poziva je povećanje tržišno orijentiranih IRI aktivnosti podupiranjem suradničkih projekata znanstvenih organizacija i diseminacije rezultata u poslovni sektor u cilju rješavanja tržišnih nedostataka nastalih zbog nedostatnog ulaganja u istraživanje i razvoj te podizanja razine visoko kvalitetnih istraživačko-razvojno–inovacijskih aktivnosti u Republici Hrvatskoj.

Ukupan iznos potpore u okviru Poziva iznosi 158.460.000,00 HRK, a maksimalni iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom projektu iznosi 6.080.000,00 HRK.
 
Prihvatljivi prijavitelji i partneri:

  • znanstvena organizacija tj. znanstveni institut i/ili visoko učilište osnovani u Republici Hrvatskoj, upisani u Upisnik znanstvenih organizacija koji se vodi pri Ministarstvu znanosti i obrazovanja (MZO), a koji ispunjavaju kriterije za istraživačku organizaciju definiranu Okvirom Zajednice za državne potpore za istraživanje i razvoj i inovacije.

Potencijalni prijavitelj i partner/i dužni su vlastitim sredstva osigurati sredstva za financiranje plaća postojećih zaposlenika prijavitelja i/ili partnera koji će sudjelovati u provedbi projekta.

Jedan od temeljnih uvjeta Poziva je da u provedbi prijavljenih projekata sudjeluju i partneri (jedan ili više partnera).

Svi prijavljeni projekti trebaju obuhvatiti sve niže navedene grupe aktivnosti:

  • izvođenje primijenjenih istraživanja,
  • zapošljavanje mladih istraživača za potrebe projekta,
  • diseminaciju rezultata istraživanja i širenje znanja,
  • izrade Studije provjere i zaštite intelektualnog vlasništva nad rezultatima projekta,
  • aktivnosti vezane za transfer znanja i tehnologije,
  • upravljanje projektom,
  • aktivnosti vidljivosti projekta, te
  • aktivnosti vezane za promicanje horizontalnih načela.

Pored navedenih, aktivnost koja se može financirati u okviru ovog Poziva je i Aktivnost umrežavanja i izobrazbe vezana za provedbu projekta (sudjelovanje na seminarima, konferencijama, radionicama), no njeno provođenje nije obavezno.
 
Informativna radionica za potencijalne prijavitelje: 14.07.2017. i 18.07.2017. u prostorijama MZO-a.

Više informacija o radionici te uvjetima prijave dostupno je ovdje.

Prvi set pitanja i odgovora s održane radionice možete pronaći na linku.