INTERREG DANUBE TRANSNATIONAL PROGRAMME (DTP)

Program se provodi u okviru cilja Europska teritorijalna suradnja i nudi financijsku potporu za transnacionalne projekte koji pridonose razvoju inovativne, bolje pristupačne i održive dunavske verzije. Program podržava integraciju politika u Podunavlju kroz projekte koji se bave rješavanjem ključnih izazova i mogućnosti u regiji.

U teritorijalnom smislu DTP obuhvaća devet država članica Europske unije: Austrija, Njemačka (dvije regije: Baden-Württemberg i Bavarska), Slovačka, Češka, Slovenija, Mađarska, Rumunjska, Bugarska i Hrvatska; tri IPA države: Bosna i Hercegovina, Crna Gora i Srbija te dvije ENI partnerske države: Moldavija i Ukrajina (četiri regije: Chernivetska Oblast, Ivano-Frankiviska Oblast, Zakarpatska Oblast, Odessa Oblast).

Do 2020. godine državama sudionicama će na raspolaganju biti 262 milijuna eura za transnacionalnu suradnju s ciljem istraživanja i inovacija, okolišne i resursne učinkovitosti, bolje povezanosti regije te jačanja institucionalnih kapaciteta.

SEED MONEY FACILITY (SMF)

Ovaj instrument nastoji pružiti podršku razvoju kompleksnih, strateških i transnacionalnih projekata u nekim prioritetnim područjima EUSDR-a, neovisno o tome da li je financijski instrument koji je adresiran na projekt nacionalni, matični EU, transnacionalan ili prekogranični, ili u konačnici privatni, javni ili u privatno-javnom partnerstvu.

A project's road to success

Postupak:

 1. Prijava za SMF - Podržavaju se projekti koji su:
   1. Sveobuhvatni
   2. Strateški
   3. Transnacionalni
 2. Razvoj projekta
   1. Potrebe i izazovi
   2. Radni plan
   3. Partnerstvo
   4. Mogućnosti budućih financiranja
 3. Prijava za sredstva
   1. Horizon 2020
   2. Erasmus+
   3. LIFE i mnogi drugi…

Program će podržavati projekte koji su u skladu s DTP programom, odnosno one koji su kompleksni (sadrže sveobuhvatni spektar aktivnosti), strateški (relevantni za Dunavsku regiju i oni koji su povezani za srž potreba regije) i transnacionalni (projekti ne smiju biti vezani samo za lokalne i nacionalne potrebe već se moraju odnositi na šire Dunavsko područje (makro regiju)).

Projekt će biti pripremljen da se može prijaviti za dodjelu sredstava, odnosno za financiranje, na bilo koje izvore financiranja (EU, nacionalni ili ostali).

Razvojna faza financirana od Seed Money Facility pokriva analizu potreba i izazova za projekt, pripremu radnog plana projekta, uspostavu partnerstva kao i analizu mogućih načina i instrumenata financiranja projekta.

DTP je pokrenuo poziv za Seed Money Facility 02.10.2017. koji će biti otvoren do 07.10.2017.

Svi potencijalni prijavitelji moraju pažljivo provjeriti dostupnost sredstava i moguće potencijalne pozive počevši od 2019., odnosno i prije Seed money projekta. Glavni cilj je zapravo implementirati u praksu razvijene projekte za dobrobit Dunavske regije.

Više informacija o Interreg DTP Seed Money Facility može se pronaći na linku