Fond: Europski socijalni fond
Operativni program: OP Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.
Tip natječaja: Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva)

Status: otvoren od 04.12.2017. do 05.03.2018.
Nadležno tijelo: Ministarstvo znanosti i obrazovanja
Posredničko tijelo 2: Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih

Područje: obrazovanje, vještine i cjeloživotno učenje
Trajanje projekata: 12 - 36 mjeseci.

Opći cilj Poziva je poboljšanje kvalitete i relevantnosti visokog obrazovanja kroz internacionalizaciju.

Specifični ciljevi
1. Povećanje broja združenih studija na stranim jezicima jačanjem kompetencija studenata i osoblja visokih učilišta
2. Povećanje broja obrazovnih i/ili studijskih programa i kolegija na stranim jezicima jačanjem kompetencija studenata i osoblja visokih učilišta.

Ciljne skupine: Studenti, nastavno i nenastavno osoblje visokih učilišta.

Ukupan iznos Poziva: 50.000.000,00 HRK

 • Minimalni iznos potpore po projektu: 400.000,00 HRK
 • Maksimalni iznos potpore po projektu: 1.800.000,00 HRK
 • Projekti se mogu financirati u iznosu do 100% prihvatljivih troškova, sufinanciranje projekta nije obvezno.

Partnerstvo je obavezno.​​​​

Prihvatljivi partneri:

 • javna i privatna visoka učilišta
 • ustanove osnovane prema Zakonu o ustanovama
 • znanstvene organizacije upisane u Upisnik znanstvenih organizacija
 • organizacije civilnog društva
 • trgovačka društva
 • ustanove za obrazovanje odraslih.

Prihvatljive aktivnosti:

 • Upravljanje projektom i administracija
 • Razvoj, uspostava i /ili izvedba združenih studija (diplomskih i poslijediplomskih) na stranim jezicima u području prirodnih, biotehničkih i tehničkih znanosti, biomedicine i zdravstva
 • Razvoj i/ili izvedba studijskih i/ili obrazovnih programa te modula i kolegija na stranim jezicima u području prirodnih, biotehničkih i tehničkih znanosti, biomedicine i zdravstva
 • Promidžba i vidljivost.

Prijava obavezno mora uključivati:

 • Prijavni obrazac A (popunjenog online i preuzetog iz ESIF MIS sustava u pdf formatu)
 • Izjava prijavitelja i Izjava o partnerstvu
 • Izjava partnera
 • Za projektne prijedloge koji predlažu izradu združenih studija - Pismo namjere (Letter of Intent) i potvrdu da je visoko učilište akreditirano u državi članici EU-a ili EFTA-e 
 • Izjavu o suglasnosti Sveučilišta
 • Preslike sljedećih popratnih dokumenata za dokazivanje prihvatljivosti prijavitelja /partnera (Potvrda Porezne uprave o nepostojanju duga pribavljena od 04.12.2017. nadalje).

 

Detaljnije o pozivu i natječajnoj dokumentaciji dostupno je na mrežnim stranicama: