Erasmus+ najveći je program Europske unije za obrazovanje, osposobljavanje, mlade i sport te obuhvaća razdoblje od 2014. do 2020. g. U području sporta, Erasmus+ podupire aktivnosti koje rezultiraju razvojem, prijenosom i provedbom inovativnih ideja i praksi na europskoj, nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini. Također se očekuje da će aktivnosti sporta pridonijeti razvoju europske dimenzije sporta, jačajući suradnju i usklađenost među sportskim organizacijama. Novčana potpora se dodjeljuje projektima koji se bave različitim problemima u području sporta kao što su doping, namještanje utakmica, nasilje i diskriminacija u sportu. Također, prijaviti se mogu projekti kojima se promiče dobro upravljanje u sportu, projekti kojima je cilj povećanje broja građana u sportskim aktivnostima i broja volontera u sportu te neprofitna europska sportska događanja.

Ukupni proračun dodijeljen Erasmus+ programu iznosi 2 490,9 milijuna EUR. Očekuje se da će u 2018. proračun rasti za 200 milijuna EUR na ukupno 2,7 milijarde EUR, što predstavlja povećanje od 8%.​​​​​

U području sporta, Erasmus+ podupire nekoliko tipova mogućnosti financiranja:
1. Suradnička partnerstva; 
2. Mala suradnička partnerstva (MSP); 
3. Neprofitna europska sportska događanja.

Prihvatljive organizacije sudionice (MSP)
Na natječaj se mogu prijaviti sve neprofitne organizacije koje djeluju u području sporta odnosno sportske udruge te tijela javne vlasti i obrazovne institucije koje se bave znanstvenim radom ili obrazovanjem kadrova u sportu. Iste moraju imati poslovni nastan u državi sudionici u Programu ili u bilo kojoj partnerskoj državi svijeta. Sudionice mogu biti npr.: 

 • javno tijelo zaduženo za sport na lokalnoj, regionalnoj ili nacionalnoj razini; 
 • nacionalni olimpijski odbor ili nacionalni sportski savez; 
 • sportska organizacija na lokalnoj, regionalnoj, europskoj ili međunarodnoj razini; 
 • nacionalna sportska liga; 
 • sportski klub; 
 • organizacija ili savez koji predstavlja sportaše; 
 • organizacija ili savezi koji predstavljaju profesionalce i volontere u sportu (kao što su treneri, menadžeri itd.); 
 • organizacija koja predstavlja pokret „sport za sve”; 
 • organizacija aktivna u području promicanja tjelesne aktivnosti; 
 • organizacija koja predstavlja aktivni sektor slobodnog vremena.

Broj i profil organizacija sudionica 
Malo suradničko partnerstvo je transnacionalno i uključuje bar 3 organizacije iz 3 različite države sudionice u Programu. Ne postoji maksimalan broj partnera. Međutim, proračun za upravljanje i provedbu projekta ograničen je (i odnosi se na 5 partnera). Sve organizacije sudionice moraju biti utvrđene u trenutku podnošenja zahtjeva za bespovratna sredstva.

Malo suradničko partnerstvo trebalo bi se sastojati od:

 • podnositelja/koordinatora: organizacija koja je odgovorna za prijavu projekta i upravljanje njime, tj. za potpisivanje ugovora o financiranju, upravljanje financijskim i pravnim aspektima te koordiniranje partnerstva u suradnji sa svim drugim partnerima u projektu,
 • partnera: organizacije koje aktivno pridonose pripremi, provedbi i ocjenjivanju Malog suradničkog partnerstva.

Prihvatljive aktivnosti
Mala suradnička partnerstva mogu obično obuhvaćati širok spektar djelovanja kao što su:

 • umrežavanje među dionicima;
 • razvijanje, utvrđivanje, promicanje i razmjenu dobre prakse;
 • priprema, razvoj i provedba modula obrazovanja i osposobljavanja i alata;
 • aktivnosti jačanja svijesti o dodanoj vrijednosti sporta i tjelesne aktivnosti za osobni, društveni i profesionalni razvoj osoba;
 • aktivnosti za promicanje inovativnih sinergija između područja sporta i u područjima zdravlja, obrazovanja, osposobljavanja i mladih;
 • aktivnosti za povećanje baze dokaza u sportu za suzbijanje društvenih i gospodarskih izazova (prikupljanje podataka, ankete, savjetovanja itd.);
 • konferencije, seminare, sastanke, događanja i aktivnosti podizanja svijesti kojima se podupiru navedene aktivnosti.

Proračun
Proračun za potpore projektima u području Sporta iznosi 37,4 milijuna EUR namijenjenih za više od 200 projekata, koliko se procjenjuje da će ih dobiti novčanu potporu. Najveći iznos bespovratnih sredstava dodijeljenih za suradnička partnerstva iznosi 60.000 EUR.

Trajanje projekta
Od 12 do 24 mjeseca. Trajanje se mora odabrati u fazi podnošenja zahtjeva (12, 18 ili 24 mjeseca) na temelju cilja projekta i vrste predviđenih aktivnosti.

Mjesto(a) provedbe aktivnosti
Aktivnosti se moraju provoditi u državama (1 ili više) organizacija uključenih u Malo suradničko partnerstvo.

Kome predati zahtjev?
Izvršnoj agenciji za obrazovanje, audiovizualnu djelatnost i kulturu (EACEA), koja ima sjedište u Bruxellesu.

Rok za predaju 
Podnositelji moraju predati zahtjev za bespovratna sredstva najkasnije do 05.04.2018. u 12:00 (podne po briselskom vremenu) za projekte čija provedba započinje 01.01.2019.

INFORMIRANJE
Za detaljne upute o podnošenju prijava pogledajte Vodič kroz program Erasmus+ dostupan u više jezika.  Ovisno o aktivnostima, prijavni obrasci i druga tehnička dokumentacija natječaja bit će dostupni na ​​​​web stranicama: