Erasmus+ najveći je program Europske unije za obrazovanje, osposobljavanje, mlade i sport te obuhvaća razdoblje od 2014. do 2020. g. U području sporta, Erasmus+ podupire aktivnosti koje rezultiraju razvojem, prijenosom i provedbom inovativnih ideja i praksi na europskoj, nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini. Također se očekuje da će aktivnosti sporta pridonijeti razvoju europske dimenzije sporta, jačajući suradnju i usklađenost među sportskim organizacijama. Novčana potpora se dodjeljuje projektima koji se bave različitim problemima u području sporta kao što su doping, namještanje utakmica, nasilje i diskriminacija u sportu. Također, prijaviti se mogu projekti kojima se promiče dobro upravljanje u sportu, projekti kojima je cilj povećanje broja građana u sportskim aktivnostima i broja volontera u sportu te neprofitna europska sportska događanja.

Ukupni proračun dodijeljen Erasmus+ programu iznosi 2 490,9 milijuna EUR. Očekuje se da će u 2018. proračun rasti za 200 milijuna EUR na ukupno 2,7 milijarde EUR, što predstavlja povećanje od 8%.​​​​​

U području sporta, Erasmus+ podupire nekoliko tipova mogućnosti financiranja:

  • 1. Suradnička partnerstva; 
  • 2. Mala suradnička partnerstva; 
  • 3. Neprofitna europska sportska događanja (NESD).

Prihvatljive organizacije sudionice (NESD)
Na natječaj se mogu prijaviti sve neprofitne organizacije koje djeluju u području sporta odnosno sportske udruge te tijela javne vlasti i obrazovne institucije koje se bave znanstvenim radom ili obrazovanjem kadrova u sportu. Iste moraju imati poslovni nastan u državi sudionici u Programu ili u bilo kojoj partnerskoj državi svijeta. Sudionice mogu biti npr.: 

  • javno tijelo zaduženo za sport na lokalnoj, regionalnoj ili nacionalnoj razini; 
  • sportska organizacija na lokalnoj, regionalnoj, europskoj ili međunarodnoj razini; 
  • koordinator nacionalnog događanja organiziranog u okviru europskog događanja u području sporta.

Prihvatljiva događanja i sudionici
Europska sportska događanja organizirana u jednoj državi moraju uključivati sudionike u događanju iz barem 12 različitih država sudionica u Programu ILI  

sportska događanja organizirana u istovremeno u nekoliko država sudionica u Programu moraju uključivati sudionike u događanju iz barem 12 različitih država sudionica u Programu. Uvjet je ispunjen ako su ti sudionici uključeni u ukupna događanja. Sve organizacije sudionice moraju biti utvrđene u trenutku podnošenja zahtjeva za bespovratna sredstva.

Trajanje projekta
Do 1 godine (od pripreme do praćenja događanja).

Datumi događanja
Događanje se mora održati tijekom sljedeće godine (bilo kada do 31.10.).

Kome predati zahtjev?
Izvršnoj agenciji za obrazovanje, audiovizualnu djelatnost i kulturu (EACEA), koja ima sjedište u Bruxellesu.

Rok za predaju 
Podnositelji moraju predati zahtjev za bespovratna sredstva najkasnije do 05.04.2018. u 12:00 (podne po briselskom vremenu) za projekte čija provedba započinje 01.01.2019.

INFORMIRANJE
Za detaljne upute o podnošenju prijava pogledajte Vodič kroz program Erasmus+ dostupan u više jezika.  Ovisno o aktivnostima, prijavni obrasci i druga tehnička dokumentacija natječaja bit će dostupni na ​​​​web stranicama: